Dizajn technického tímu

ab0301

Na pozadí postupného prispôsobovania štruktúry odvetvia športu a rastúceho povedomia o všeobecnom fyzickom cvičení, zavádzaní a vykonávaní priaznivých politík bude rozvoj odvetvia športu znamenať „najlepšiu éru“. Reťazec športového priemyslu sa vyvíjal všestranne, proces uvádzania na trh sa zrýchlil a trhový priestor pre súvisiace odvetvia je obrovský.
So zvyšujúcim sa príjmom obyvateľov sa neustále zvyšuje informovanosť obyvateľov o športe a fitnes a zvyšujú sa aj požiadavky na štýl športového ochranného výstroja. Vysoko platené za najímanie svetových dizajnérskych technikov v priemysle na vytvorenie vlastnej značky • DHS, jedna z mála športových značiek s medzinárodným vplyvom v Číne; • YONEX, svetovo známa značka rakiet.

S úsilím obchodného tímu a popredajného tímu, partnerov a trhov: Naše výrobky na športovú ochranu sa okrem bežného domáceho tovaru vyvážajú aj do Severnej Ameriky, Európy, Stredného východu a ďalších krajín a regiónov.

ab0301